Mieszkańcy osiedla Orła Białego zwrócili się z prośbą o przeprowadzenie remontu na ulicy Dziadoszańskiej. Naprawy wymaga odcinek między ulicą Kurlandzką, a drogą prywatną firmową (przy garażach). Zarząd Dróg Miejskich zobowiązał się w ramach robót interwencyjnych wykonać naprawę w/w fragmentu ulicy Dziadoszańskiej.

Pismo ZDM: