Dzięki Radzie Osiedla Żegrze oraz spółdzielni mieszkaniowej „Osiedle Młodych” udało się utworzyć (i co jest nowością ogrodzić) nowe place zabaw. Jeden znajduję się na osiedlu Orła Białego (za blokiem 78-86), drugi natomiast na osiedlu Stare Żegrze. Place zostały oddane już do użytku.