Jakiś czas temu wiele mówiło się o planach budowy lakierni samochodowej przy Kinepolis. Temat jednak „umarł” śmiercią naturalną ze względu na niezgodność planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu sąsiadującego z Kinepolis.

Temat jednak powraca w związku z informacjami, jakoby Urząd Miasta Poznania wydał pozwolenie na budowę niezgodnie z obowiązującym planem przestrzennym.

Nie wchodząc w dyskusję, czy lakiernia powinna powstać we wskazanym miejscu, czy też nie warto zastanowić się, dlaczego Urząd Miasta Poznania wydaje decyzje niezgodne z prawem?

Informacja zaczerpnięta z wypowiedzi Pana Radnego Michała Grzesia (22-12-2014):
http://bip.poznan.pl/bip/sesje/iv-zwyczajna,54823/archiwum-audio/54889/

A tutaj Pan Prezydent Wudarski przyznaje, że faktycznie taką decyzje wydano:

http://bip.poznan.pl/bip/sesje/iv-zwyczajna,54823/archiwum-audio/54899/

Czy to nowy „standard” obowiązujący w Urzędzie Miasta? Czy wydawanie decyzji o warunki zabudowy niezgodnych z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego stanie się zasadą?