Ostatni miesiąc mimo, iż był okresem bogatym w czas świąteczny podejmowałem szereg działań w związku z działalnością w Radzie Osiedla:

1) Brałem udział w sesji Rady Osiedla Żegrze (gdzie poruszaliśmy m.in. temat utworzenia miejsc parkingowych w miejscu, gdzie obecnie bawią się dzieci na os. Orła Białego)

2) Brałem udział w posiedzeniach Komisji Samorządowej Rady Miasta Poznania (poruszane były tematy z zakresu Rad Osiedli)

3) Wspierałem mieszkańców os. Orła Białego w sprawie obrony terenu „miejsca zabaw dzieci”

4) Wspierałem mieszkańców ul. Ślężańskiej w sprawie sprzeciwu dotyczącego planów budowy w ich sąsiedztwie wielopoziomowego budynku usługowego