Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak w dniu 12 stycznia bieżącego roku podpisał Zarządzenie na mocy którego wybory do Rady Osiedla Żegrze odbędą się 22 marca bieżącego roku. Lokale wyborcze będą otwarte w tym dniu od 8:00 do 20:00.

Bardzo dziękuję Państwu za okazane zaufanie zarówno w poprzednich wyborach osiedlowych (2011) oraz w wyborach do Rady Miasta Poznania (2014). W marcu bieżącego roku także liczę na Państwa wsparcie. Chciałbym dalej służyć mieszkańcom osiedli Orła Białego, Polan, Stare Żegrze.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności w Radzie Osiedla Żegrze kończącej się kadencji 2011 – 2015:

– frekwencja na sesjach Rady Osiedla: 100%

– zwiększając dostępność Rady Osiedla Żegrze dla mieszkańców byłem inicjatorem i wykonawcą strony internetowej Rady oraz profilu Rady Osiedla na Facebooku (tym samym zwiększyła się łatwość wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami, a radnymi)

– skutecznie walczyłem o zwiększanie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Orła Białego

– wielokrotnie interweniowałem w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawach zniszczeń nawierzchni ulic na terenie Osiedla

– w ramach poprawy bezpieczeństwa zabiegałem o doświetlenie ulicy Dziadoszańskiej

– zabiegałem o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bobrzańskiej (efektywniejsze oznakowanie przejścia)

– w imieniu uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych na osiedlu Stare Żegrze skutecznie zabiegałem o montaż stojaków rowerowych

– interweniowałem w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie remontu schodów przy ulicy Pawiej

– interweniowałem w Zarządzie Transportu Miejskiego w sprawie nowych wiat przystankowych (staną w 2014 roku)

– w ramach poprawy bezpieczeństwa brałem udział w licznych spotkaniach ze Strażą Miejską oraz Policją

– aktywnie działałem w obronie terenów otwartych na osiedlu Orła Białego (m.in. polana przy kościele)

– zgłaszałem uwagi dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Orła Białego w pierwszym etapie konsultacji (wnioski dotyczyły zachowania terenów zielonych oraz ochrony przed zabudową deweloperską)

– trzy lata z rzędu zgłaszałem własne projekty w ramach „Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego” dotyczące terenów naszego Osiedla

– aktywnie wspierałem harcerzy z terenu Osiedla (zarówno ZHR, jak i ZHP), organizowałem wyjście do Parku Linowego dla harcerzy

– aktywnie wspierałem ministrantów z parafii św. Mateusza na osiedlu Orła Białego

– wspólnie z parkiem linowym organizowałem konkurs dla mieszkańców Osiedla z nagrodami w postaci biletów do parku linowego

– od trzech lat w sposób czynny biorę udział w przygotowaniach parafialnego Biegu Św. Mateusza na osiedlu Orła Białego

– współorganizowałem akcję „Stop zabudowie Polany na Orła” m.in. zbierając podpisy przeciwko budowie bloków ZKZLu wewnątrz osiedla

– osobiście angażowałem się w zbiórkę wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 zachęcając do wsparcia projektu RoweLove Rataje oraz Przytulisko

– należałem do redakcji „Głosu Żegrza” gazety osiedlowej rozprowadzanej na terenie osiedla Żegrze

– byłem członkiem Zarządu Osiedla Żegrze oraz członkiem komisji bezpieczeństwa i porządku

– na spotkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” poruszałem temat monitoringu osiedlowego (potrzebę jego powstania)

– organizowałem akcję zbiórki krwi na osiedlu Orła Białego

– pomagałem w zbiórce darów dla pogorzelców z osiedla Orła Białego (akcja przeprowadzona przez redakcje portalu OrłaBiałego24)

– działałem aktywnie przy przygotowaniu projektu utworzenia na osiedlu Orła Białego terenu spacerowo – parkowego z wybiegiem dla psów (projekt złożony w ramach PBO 2015)

– interweniowałem w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy Szkole Podstawowej Nr 64 (podniesienie ogrodzenia boiska)

– wspierałem Dyrekcję Przedszkola Nr 20 w przeprowadzeniu remontu kuchni

– wspierałem działania mieszkańców osiedla Orła Białego w sprawie ochrony miejsca zabaw dzieci przy Przedszkolu Nr 21

– wspierałem inicjatywę sąsiedzką mieszkańców ulicy Ślężańskiej przeciwko budowie budynku 4-kondygnacyjnego w ich najbliższym sąsiedztwie

To wszystko dla Państwa i DZIĘKI Państwu. Dziękuję za zaufanie i ponownie proszę o wsparcie 22 marca!