Bardzo mnie cieszy, że Rada Osiedla Żegrze na mój wniosek w dniu dzisiejszym (3.02.2015) podjęła uchwałę określając przestrzeń polany (między kościołem, a szkołą podstawową) na osiedlu Orła Białego jako „obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne” ze wskazaniem na realizację w tym miejscu: wybiegu dla psów wraz z utworzeniem terenu spacerowo-parkowego.

Mam nadzieję, że to kolejny krok w walce o realizację na tym terenie projektu parku wraz z wybiegiem dla psów.

Uchwała ma związek z prośbą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o wskazanie obszarów istotnych dla funkcjonowania lokalnych społeczności.