W dniu 16 kwietnia 2015 roku Rada Osiedla Żegrze w głosowaniu tajnym powierzyła mi pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla Żegrze. Jest to dla mnie niezwykły wyraz zaufania oraz sygnał, że moja praca na rzecz mieszkańców w kadencji 2011-2015 została doceniona i oceniona bardzo wysoko. Mam nadzieję, że podołam i nie zawiodę powierzonego zaufania.

Już dziś wszystkich mieszkańców Osiedla zapraszam do zgłaszania swoich uwag, pomysłów, spostrzeżeń.