W dniu 22 lipca odbyła się budżetowa sesja Rady Osiedla Żegrze. Radni uchwalili Plan Finansowy Osiedla na rok 2016. Zadania wskazane do realizacji to między innymi: współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w zakresie remontów chodników osiedlowych oraz budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej, budowa wybiegu dla psów na osiedlu Orła Białego, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla, organizacja imprez plenerowych na terenie Osiedla. Plan finansowy zakłada także wsparcie placówek oświatowych oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w przeprowadzeniu prac remontowych. Pomyślano także o seniorach mieszkających na Osiedlu (organizacja czasu wolnego) oraz o harcerzach działających na osiedlu Orła Białego i Starym Żegrzu. Dofinansowany zostanie także Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto w zakresie zakupu radiowozu.

Kwota na wydatki Osiedla to 68% inwestycje i remonty oraz 32% organizacja festynów, imprez, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego dla seniorów, itd.

Osiedlowi Radni podjęli także decyzję o zgłoszeniu do konkursu grantowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych projektu budowy alejki spacerowej na terenie Parku Rataje (na ten cel zabezpieczono 61.000 zł)

Pełen Plan Finansowy Rady Osiedla Żegrze