W imieniu Rady Osiedla Żegrze w dniu 29.07 złożyłem wniosek w ramach konkursu grantowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedla. Projekt zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Parku Rataje przy osiedlu Polan. Projekt ścieżki został opracowany już w roku 2014 jednak do tej pory nie doczekał się realizacji ze względu na brak środków finansowych.  Rada Osiedla Żegrze ustaliła wkład własny na kwotę 61.000 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” wsparła projekt kwotą 20.000 zł. Kwota o którą ubiegamy się w ramach konkursu to 200.000 zł.

Poza ciągiem pieszo-rowerowym projekt zakłada ustawienie ławek, koszy na śmieci, latarni oświetleniowych. Wykonany zostałby także brakujący fragment chodnika od osiedla Polan do Lidla.