Minęły dwa tygodnie od czasu, gdy Rada Osiedla Żegrze powierzyła mi pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla Żegrze. W tym czasie spotkałem się z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych na terenie Osiedla Żegrze (5 przedszkoli, 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum), aby poznać potrzeby remontowe każdej z placówek. Osobiście odwiedziłem każde miejsce w których uczą się nasze dzieci. Jest to niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wsparciu każdej z placówek. Z kierownikami placówek oświatowych rozmawialiśmy także na temat wspólnych działań, które można by podjąć dla mieszkańców w najbliższym czasie. Pojawiły się także wstępne rozmowy na temat Planu Finansowego Osiedla Żegrze na rok 2016.

W tym czasie spotkałem się także z kierownictwem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 7 na ulicy Bobrzańskiej oraz z proboszczami parafii leżącychna terenie Osiedla.