Pod koniec czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady i Zarządu Osiedla Żegrze ze spółdzielnianą Radą  i Kierownictwem Osiedla Orła Białego. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy pomiędzy radą samorządową, a spółdzielnianą. Poruszone zostały tematy wspólnych inwestycji na rok 2016 oraz wymiana uwag i opinii w sprawach bieżących.