W dniu 16 lipca brałem udział w szkoleniu dotyczącym współpracy Rad Osiedli z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. Szkolenie zostało zorganizowane dla przewodniczących zarządów osiedli. Udział w szkoleniu był dla mnie o tyle ważny, że na rok 2016 planujemy współpracę właśnie z wspomnianym wydziałem w zakresie organizacji czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla.