W dniu 27.08 oraz 28.08 brałem udział w dwóch bardzo istotnych spotkaniach. Pierwsze dotyczyło rozliczenia przez Poznańskie Inwestycje Miejskie inwestycji w ramach projektu „RoweLove Rataje” polegającej na utworzeniu ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Parku Rataje. Drugie spotkanie dotyczyło projektu całościowego Parku Rataje. Zapoznając się z koncepcją planistyczną mogę już dziś stwierdzić, że gdy uda się zrealizować projekt mieszkańcy zyskają naprawdę interesujący teren spacerowy na poznańskich Ratajach. Cieszy fakt, że po stronie Miasta istnieje coraz większa wola realizacji Parku Rataje.