12043018_836373379813133_9124361408307117516_n


Mieszkańcy osiedla Orła Białego od lat walczą o utworzenie wewnątrz osiedla terenu parkowo-spacerowego z ogrodzonym wybiegiem dla psów. Realizacja tej inwestycji staje się bardzo realna ze względu na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego który został uchwalony przez Radę Miasta Poznania w dniu 14 lipca bieżącego roku. Zgodnie z zapisami planu miejscowego, na części działek wewnątrz osiedla Orła Białego dopuszcza się zabudowę sportowo-rekreacyjną. Na pozostałej części tylko i wyłącznie zieleń urządzoną wraz z architekturą parkową. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Rada Osiedla Żegrze już w roku ubiegłym starała się o realizację projektu zakładającego zagospodarowanie terenu właśnie w sposób parkowy. Jednak ze względu na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja nie mogła być rozpoczęta. W tym roku jest inaczej: obowiązuje już Miejscowy Plan który daje możliwości realizacyjne. Jedyną przeszkodą jest brak środków finansowych. Rada Osiedla Żegrze na rok 2016 w swoim budżecie przewidziała 25,000 zł na utworzenie wybiegu dla psów. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb. Poszukując dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia wraz z koleżanką Marią Chomicz zgłosiliśmy projekt w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Wszystko wskazuje na to, że propozycja zostanie umieszczona na karcie do głosowania. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Transportu i Zieleni Miejskiej. Gdyby udało się wygrać w głosowaniu mieszkańcy Osiedla zyskaliby nowy teren parkowo-rekreacyjny: z nasadzeniami drzew i krzewów, alejkami spacerowymi, wybiegiem dla psów, ławkami, latarniami oświetleniowymi. Wszystko to wewnątrz osiedla Orła Białego pomiędzy Przedszkolem Nr 178, kościołem, a wieżowcami 74 i 75. Już dziś prosimy wszystkich Państwa o głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016. Oddać głos będzie można na początku października. Wspólnie zawalczmy o zieleń na naszym Osiedlu!