13909416_1095998700480087_1005837555930893482_o


W tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 złożyłem kolejny projekt. Tym razem miejsce inwestycji leży nieco poza granicami Żegrza (ale w bliskim sąsiedztwie). Realizacja projektu zakłada zabezpieczenie Fortu Ia (ul. Obodrzycka) przed dalszą dewastacją oraz przeprowadzenie rewitalizacji mającej na celu otwarcie fortu na ruch turystyczny. Podejmując działania należy przede wszystkim: zabezpieczyć fort przed dostępem osób nieupoważnionych, oczyścić i osuszyć korytarze, uzupełnić brakującą infrastrukturę zabezpieczającą (poręcze, mostek nad studnią, zamontować rynny odprowadzające wilgoć, itd). Realizacja projektu pozwoli przygotować obiekt fortu Ia pod wynajem części obiektu pod usługi rekreacyjno-turystyczne. Fort Ia wchodzi w skład Twierdzy Poznań. Od lat niszczejący obiekt przyciąga każdego roku sporo amatorów fortyfikacji. W obecnej chwili obiekt jest niezabezpieczony: brakuje poręczy, odsłonięty jest szyb windy, itd. Realizacja projektu przyczyni się do rewitalizacji fortu oraz zabezpieczeniu obiektu.

PBO 2017 – OPIS PROJEKTU