polan


Mieszkańcy Osiedla Polan obawiają się, że w pobliżu bloku nr 44 – 46 powstanie nowy budynek wielorodzinny. Ma to związek z wystąpieniem przez prywatnego właściciela niezagospodarowanej nieruchomości do Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. Z posiadanych informacji wynika, że Miasto wydało decyzję pozytywną dla właściciela nieruchomości. Na skutek złożonych dwukrotnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” odwołań od decyzji Miasta obecnie sprawa rozpatrywana jest przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Rada Osiedla Żegrze już w lipcu 2017 roku wnioskowała do Prezydenta Miasta
o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Polan wskazując, iż istnieje ryzyko niekontrolowanej zabudowy osiedla, a tym samym dogęszczenia istniejącej zabudowy wielorodzinnej. Niestety do chwili obecnej prace nad wywołaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagrożonego zabudową obszaru osiedla nie rozpoczęły się. W związku z tym Rada Osiedla Żegrze zwróciła się ponownie do Prezydenta Miasta, tym razem
o zabezpieczenie interesów mieszkańców osiedla Polan poprzez dokonanie wykupu działki zagrożonej dalszą zabudową.

Na dogęszczanie osiedla Polan nie zgadzają się również sami mieszkańcy, którzy podejmowali stosowne działania protestacyjne. W chwili obecnej na osiedlu trwa społeczna zbiórka podpisów przeciwko planom zabudowy działki sąsiadującej zarówno z osiedlem Polan jak i powstającym Parkiem Rataje.