ja_2018_3.jpg


W miniony czwartek 6 września odbyła się na Osiedlu Orła Białego wizytacja miejsca, w którym Rada Osiedla Żegrze w roku 2019 chciałaby wybudować nowe boisko do piłki nożnej. W spotkaniu udział wzięli urzędnicy, radni osiedlowi oraz radni miejscy. Inwestycja miałaby być zrealizowana przy Przedszkolu nr 20. Zarząd Osiedla w ramach konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli złożył wniosek o dofinansowanie. W ubiegłym roku w ramach konkursu udało się zmodernizować boisko przy Szkole Podstawowej nr 64.