W połowie czerwca  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” postawiła na terenie osiedla Orła Białego kilkanaście nowych, drewnianych ławeczek. Liczne, pozytywne głosy mieszkańców które słyszałem świadczą o tym, że inwestycja może zostać uznana za udaną. Jednak już w pierwszych dniach mieszkańcy skarżyli się na brak koszy na śmieci. Codziennie rano przy nowych ławkach zalegały śmieci. Z jednej strony inwestycja udana, z drugiej niedokończona.

Informuję, że według informacji, które uzyskałem w spółdzielni kosze na śmieci pojawią się już w „najbliższym” czasie.