ja-rtkPoniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności w Radzie Osiedla Żegrze obecnej kadencji 2015 – 2019:

– frekwencja na sesjach Rady Osiedla Żegrze: 100 %

– frekwencja na posiedzeniach Zarządu Osiedla: 100 %

– liczba przygotowanych pism, wniosków, interwencji, zapytań: ponad 250

– prowadzę stronę internetową Rady Osiedla Żegrze oraz profil na portalu społecznościowym

– od 2013 roku należę do redakcji biuletynu informacyjnego Osiedla – „Głosu Żegrza”

– pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Żegrze

– odpowiadam za realizację uchwał Rady Osiedla Żegrze

– odpowiadam za gospodarkę finansową Osiedla Żegrze (m.in. za przygotowanie projektu wydatków Osiedla 2016 i 2017, 2018)

– należę do Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji w Radzie Osiedla

– wiele razy brałem udział w posiedzeniach Komisji Samorządowej Rady Miasta Poznania

– wiele razy brałem udział w spotkaniach z Dyrektorami placówek oświatowych

– byłem współautorem zwycięskiego projektu „Utworzenie terenu parkowo-spacerowego wraz z wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego” w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 oraz projektu „Kultura dla Seniorów: darmowe wyjścia do teatrów”

– byłem autorem zwycięskiego projektu „Rewitalizacja Fortu Ia” w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

– wspierałem harcerzy z osiedla Orła Białego i Stare Żegrze

– w ramach zorganizowanej przeze mnie akcji „W obronie polany na Orła Białego” interesowałem się uchwalonym już Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

– wspólnie z KKS Lech Poznań organizowałem konkursy z nagrodami dla mieszkańców (plakaty, koszulki, bilety na mecz)

 – przygotowałem wniosek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Osiedla (budowa ścieżki C na terenie Parku Rataje)

– byłem inicjatorem przeprowadzenia konkursu „Historia Niepodległości” skierowanego do uczniów szkól podstawowych i gimnazjum w roku 2015 oraz 2016

– podejmowałem osobiste interwencje w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie nieodśnieżanych ulic na terenie Osiedla

– byłem inicjatorem i współorganizatorem spotkania dla seniorów z terenu Osiedla na temat bezpieczeństwa

– byłem pomysłodawcą akcji rozdawania Flag RP dla mieszkańców Osiedla w Dniu Flagi RP

– angażowałem się w działania mające na celu rewitalizację Fortu Ia oraz Fortu II

– przygotowałem zwycięski wniosek na dofinansowanie modernizacji boiska do piłki nożnej przy SP 64

– trzykrotnie odpowiadałem za organizację obchodów Święta Niepodległości na Osiedlu Żegrze

– wspierałem inicjatywy lokalne m.in. Zespołu tańca Piroska działającego przy SP 64

– należałem do Zespołu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

– byłem inicjatorem akcji „Teatr dla seniora” w ramach której kilkudziesięciu seniorów z Osiedla brało udział w darmowych wyjściach do teatru

– byłem inicjatorem organizacji warsztatów rękodzieła dla seniorów z Osiedla w 2018 roku

– wspólnie ze Szkolny Klubem Tenisa Stołowego organizowałem zawody tenisa stołowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

– organizowałem trzykrotnie turniej piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości

– organizowałem w 2016 roku Dzień Gier Planszowych dla dzieci z Osiedla (wspólnie z SP 64)

– uczestniczyłem w licznych spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału Oświaty celem dokonywania uzgodnień w sprawach remontowych oraz inwestycyjnych

– organizowałem majówki osiedlowe (wspólnie z parafiami oraz szkołami z terenu osiedla) oraz trzykrotnie Bieg Św. Matusza z okazji odpustu parafii na os. Orła Białego

– byłem autorem ponad 250 pism Rady Osiedla: zapytań, interwencji, wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych

– przygotowałem wniosek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli – tzw. grant – w zakresie budowy nowego boiska do piłki nożnej na osiedlu Orła Białego

 

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności w Radzie Osiedla Żegrze minionej już kadencji 2011 – 2015:

Frekwencja na sesjach Rady Osiedla: 100%

– zwiększając dostępność Rady Osiedla Żegrze dla mieszkańców byłem inicjatorem i wykonawcą strony internetowej Rady oraz profilu Rady Osiedla na Facebooku (tym samym zwiększyła się łatwość wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami, a radnymi)

– skutecznie walczyłem o zwiększanie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Orła Białego

– wielokrotnie interweniowałem w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawach zniszczeń nawierzchni ulic na terenie Osiedla

– w ramach poprawy bezpieczeństwa zabiegałem o doświetlenie ulicy Dziadoszańskiej

– zabiegałem o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bobrzańskiej (efektywniejsze oznakowanie przejścia)

– w imieniu uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych na osiedlu Stare Żegrze skutecznie zabiegałem o montaż stojaków rowerowych

– interweniowałem w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie remontu schodów przy ulicy Pawiej

– interweniowałem w Zarządzie Transportu Miejskiego w sprawie nowych wiat przystankowych (staną w 2014 roku)

– w ramach poprawy bezpieczeństwa brałem udział w licznych spotkaniach ze Strażą Miejską oraz Policją

– aktywnie działałem w obronie terenów otwartych na osiedlu Orła Białego (m.in. polana przy kościele)

– zgłaszałem uwagi dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Orła Białego w pierwszym etapie konsultacji (wnioski dotyczyły zachowania terenów zielonych oraz ochrony przed zabudową deweloperską)

– trzy lata z rzędu zgłaszałem własne projekty w ramach „Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego” dotyczące terenów naszego Osiedla

– aktywnie wspierałem harcerzy z terenu Osiedla (zarówno ZHR, jak i ZHP), organizowałem wyjście do Parku Linowego dla harcerzy

– aktywnie wspierałem ministrantów z parafii św. Mateusza na osiedlu Orła Białego

– wspólnie z parkiem linowym organizowałem konkurs dla mieszkańców Osiedla z nagrodami w postaci biletów do parku linowego

– od trzech lat w sposób czynny biorę udział w przygotowaniach parafialnego Biegu Św. Mateusza na osiedlu Orła Białego

– współorganizowałem akcję „Stop zabudowie Polany na Orła” m.in. zbierając podpisy przeciwko budowie bloków ZKZLu wewnątrz osiedla

– osobiście angażowałem się w zbiórkę wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 zachęcając do wsparcia projektu RoweLove Rataje oraz Przytulisko

– należałem do redakcji „Głosu Żegrza” gazety osiedlowej rozprowadzanej na terenie osiedla Żegrze

– byłem członkiem Zarządu Osiedla Żegrze oraz członkiem komisji bezpieczeństwa i porządku

– na spotkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” poruszałem temat monitoringu osiedlowego (potrzebę jego powstania)

– organizowałem akcję zbiórki krwi na osiedlu Orła Białego

– pomagałem w zbiórce darów dla pogorzelców z osiedla Orła Białego (akcja przeprowadzona przez redakcje portalu OrłaBiałego24)

– działałem aktywnie przy przygotowaniu projektu utworzenia na osiedlu Orła Białego terenu spacerowo – parkowego z wybiegiem dla psów (projekt złożony w ramach PBO 2015)

– interweniowałem w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy Szkole Podstawowej Nr 64 (podniesienie ogrodzenia boiska)

– wspierałem Dyrekcję Przedszkola Nr 20 w przeprowadzeniu remontu kuchni

– wspierałem działania mieszkańców osiedla Orła Białego w sprawie ochrony miejsca zabaw dzieci przy Przedszkolu Nr 21

– wspierałem inicjatywę sąsiedzką mieszkańców ulicy Ślężańskiej przeciwko budowie budynku 4-kondygnacyjnego w ich najbliższym sąsiedztwie

– uczestniczyłem w posiedzeniach wielu Komisji Rady Miasta (m.in. Komisji Samorządowej, Komisji Polityki Przestrzennej)

 

 To wszystko dla Państwa i DZIĘKI Państwu. Dziękuję za zaufanie!

sprawozdanie-1

sprawozdanie-2