W 2012 roku na portalu społecznościowym Facebook powstał profil W obronie „Polany na Orła Białego”. Profil ten założyłem, jako protest przeciwko planom budowy na osiedlu Orła Białego nowych bloków mieszkaniowych. Dzięki wsparciu mieszkańców udało się wywalczyć środki (450.000 zł) na zagospodarowanie polany w sposób parkowo-rekreacyjny z wybiegiem dla psów.

8 stycznia 2013 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przystąpiła do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Orła Białego.

Do 20 marca 2013 trwało zbieranie wniosków mieszkańców dotyczących przygotowywanego planu. Zebraliśmy mnóstwo wniosków sugerujących, że mieszkańcy życzą sobie w centrum osiedla Orła Białego miejsca parkowego oraz terenów sportu i rekreacji. To właśnie wtedy mieszkańcy ostatecznie opowiedzieli się także za utworzeniem wydzielonego i ogrodzonego wybiegu dla psów.

Projekt budowy parku na osiedlu Orła Białego jest realizowany kilku etapowo. W 2016 roku został opracowany projekt wykonawczy, w 2017 utworzono alejki asfaltowe oraz zamontowano oświetlenie. W 2018 roku powstać ma wybieg dla psów oraz mają zostać nasadzone drzewa i krzewy. Pojawi się także mała architektura (kosze, ławki, itd). Można powiedzieć, że budowa parku na Orła Białego to moje „dziecko”. Byłem współautorem projektu w PBO, autorem wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli – tzw. grantów.

ZOBACZ PREZENTACJE Z PBO 2015 / PBO2016

11014828_828020430648428_2291738014300998278_n